Općina Lekenik
Lijepa slika u zaglavlju
 

Dobrodošli na službene stranice Općine Lekenikgrb opcine Lekenik

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETE OD POPLAVE NA

Obavještavaju se građani Općine Lekenik koji su od dana 12. veljače 2014. pretrpjeli štetu od poplave na stambenim i gospodarskim objektima, opremi, ratarskim kulturama, šumama, stoci, dugogodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima, da Povjerenstvu Općine Lekenik za procjenu šteta od elementarnih nepogoda mogu dostavljati popunjene obrasce EN-P za prijavu štete sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 96/98).

 Obrasci će se zaprimati do isteka zakonskog roka za prijavu štete koji ističe osmog dana nakon proglašenja elementarne nepogode sukladno zakonskim propisima.

Navedeni obrazac prijave štete možete dobiti u Općini Lekenik ili na WEB stranicama www.lekenik.hr .

Svi detaljne informacije kao i obrazac za prijavu nalaze se na podstranici: Vijesti

Važne informacije i preporuke za postupanje

                                

REPUBLIKA  HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEKENIK

STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

OPĆINE LEKENIK

U Lekeniku, 24. veljače 2014.

           Predmet: Važne informacije i preporuke za postupanje

-          dostavljamo

Obavještavaju se mještani poplavljenih područja Općine Lekenik da je osigurana kontinuirana dostava pitke vode, a nalazi se  u plastičnim spremnicima  u naseljima Žažini, Letovaniću i Starom Brodu.

Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je obvezu, preko Veterinarske inspekcije i nadležnih službi provesti nadzor terena i ukazati na moguće mjere za daljnje postupanje s ciljem zbrinjavanja ugroženih domaćih životinja po potrebi odmah, a posebno u fazi sanacije terena u svrhu sprječavanja bolesti.

Crveni križ Republike hrvatske, u suradnji sa svojim organizacijama na terenu, pored redovnih aktivnosti, osigurati će odgovarajuću količinu uređaja za isušivanje vlage za potrebe ugroženih područja nakon povlačenja vodnog vala.

Potrebne informacije možete dobiti u:

- Općini Lekenik:                                        044/527-811

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje 044 112

- Veterinarska inspekcija Sisak                 044/ 521-220 ili 099/8156528

- Crveni križ Sisak                                      044/545-094

Obavještavaju se mještani poplavljenih područja Općine Lekenik kojima je u poplavi stradala stočna hrana (sijeno, silaža…), a koja im  je HITNO potrebna za prehranu stoke,  neka se jave u:

-          Općinu Lekenik 044/527-811

-          Veterinarskoj inspekciji 044/521-220


                                                                                NAČELNICA STOŽERA:

                                                                            MARICA ZLOVOLIĆ mag.ing.agr.v.r.

PROGLAŠENA ELEMENTARNA NEPOGODA ZA PODRUČJE OPĆINE LEKENIK

                                          ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE

                                        NEPOGODE ZA PODRUČJE OPĆINE LEKENIK

                                                                       04-POPLAVE

Zbog poplave tijekom mjeseca veljače 2014. godine, koja je uzrokovala znatne štete na stambenim, gospodarskim, infrastrukturnim i komunalnim objektima, te poljoprivrednim kulturama i stočarstvu, županica  SMŽ proglasila je elementarnu nepogodu 04- poplava, dana 10.03.2014. godine za zahvaćeno područje Općine Lekenik.

Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode dužna su u propisanom roku izvršiti procjenu nastalih šteta i podnijeti izviješća o istima.

Zahtjeve prijava šteta od oštećenih zaprimati će se do isteka osmog dana od dana proglašenja nepogode, odnosno do 18. ožujka 2014. godine do 12,00 sati.

Gašenje javne rasvjete u 2014.

 Izvješćujemo stanovnike Općine Lekenik da će se od danas pa tijekom mjeseca veljače 2014. godine gasiti javna rasvjeta na cijelom području općine, osim na državnoj cesti D-31 Sisak-Zagreb, u vremenskom razdoblju od 23,00- 04,00 sata u zimskom periodu radi smanjenja troškova potrošnje javne rasvjete.

 

                                                                                 NAČELNIK OPĆINE LEKENIK

                                                                                      IVICA PEROVIĆ, ing.prom.

Pomoć za stradale u poplavama

Poštovani,

kao što znate, pojedine dijelove Općine Lekenik zahvatila je poplava pri čemu su poplavljene brojne obiteljske kuće, a oštećenim građanima uništeno je mnogo od onoga što su godinama stvarali. Iako svjesni krize koja nas okružuje, nadamo se da ćete naći razumijevanja i suosjećanja za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Općina Lekenik je posljednjih dana vlastitim sredstvima financirala nabavu vode, hrane i ostalih osnovnih životnih namirnica, no, na žalost, potrebe ugroženih i oštećenih građana znatno su veće od raspoloživih sredstava,

 Molimo Vas stoga da Vaše priloge uplatite na posebni žiro-račun, otvoren samo za ovu namjenu, IBAN: HR4124070001500316357, poziv na broj:

HR00, 02-2014

 U ime svih građana Općine Lekenik zahvaljujem Vam na pomoći.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                               Ivica Perović, ing.prom., v.r.                        

Općina Lekenik © 2007.—2014.

Dizajn i izrada: